Lode Vanneste

Gemeenteraadslid

In 2009 trad Lode toe tot het bestuur van  N-VA Beernem.   Na de verkiezingen van oktober 2012 werd hij gemeenteraadslid in onze gemeente. Daarnaast zetelde hij ook in de politieraad van Het Houtsche.  Hij ontpopte zich in de vorige legislatuur tot een van de meeste actieve raadsleden. Hij stelde of lanceerde immers meer dan 120 concrete vragen en voorstellen.

Op 14 oktober 2019 werd Lode voor de tweede keer herverkozen in de gemeenteraad. Daarnaast zetelt hij opnieuw in de politieraad van Het Houtsche. 

Lode is de communicatieverantwoordelijke van onze afdeling en is professioneel actief als parlementair medewerker van Vlaams Volksvertegenwoordiger Bert Maertens uit Izegem.