Mysterie rond Beernemse buurtambassadeurs binnenkort onthuld!

Op 10 april 2018, over deze onderwerpen: Communicatie en Dienstverlening, Senioren

Eind 2016 beslisten het Sociaal Huis in Beernem en de Seniorenadviesraad om verschillende inwoners van Beernem buurtambassadeur te maken.  De bedoeling was om van hen het aanspreekpunt te maken voor alle bewoners in zijn of haar buurt. We zijn anderhalf jaar verder en het is nog steeds  niet duidelijk wie die ambassadeurs zijn en wat ze precies doen.  Gemeenteraadslid Lode Vanneste (N-VA) trok op de zitting van 22 maart 2018 aan de alarmbel.  

Wie zijn ze, wat doen ze?

Volgens Lode Vanneste is de ideale buurtambassadeur de schakel tussen medebewoners  , de gemeentelijke diensten, het OCMW-Sociaal Huis en  andere dienstverlening in Beernem.  Vanneste: “ Volgens de gegevens die ik opvroeg bij het Sociaal Huis zijn er ondertussen 37 ambassadeurs. Jammer genoeg is het voor de meeste Beernemnaars een raadsel wie die mensen zijn.  En behalve dat ze de voorbije maanden een aantal vormingsmomenten volgden, is het ook allesbehalve duidelijk wat de buurtambassadeurs nu precies doen “

Focus op 80+ers

Lode Vanneste deed  tijdens de gemeenteraad de oproep om op de site van de gemeente en in het magazine Open Blad zo snel mogelijk alle ambassadeurs bekend te maken.  Daarnaast stelde hij voor dat de buurtambassadeurs zich vooral richten op de tachtigplussers in Beernem.  Vanneste:  “ Dit gebeurt al in heel wat andere gemeentes en dat is niet toevallig! De 80+ers zijn de ouderen die het meest vereenzaamd zijn en die dikwijls geen informatie of voorlichting krijgen.  Onze buurtambassadeurs kunnen deze mensen actief bezoeken voor een babbel of voor het geven van nuttige informatie”.

Goedkeuring

Volgens voorzitter van het Sociaal Huis Ruben Strobbe (CD&V)  gaven de buurtambassadeurs zeer recent de goedkeuring om hun gegevens te publiceren op de Beernemse website en in Open Blad.  Binnenkort wordt dus eindelijk gecommuniceerd wie die mensen zijn. Verder beschikken de ambassadeurs over een raambordje en over een speciale badge.  De badge kunnen ze dragen wanneer ze mensen bezoeken.

Jammer genoeg ziet het er niet naar uit dat de werking van de ambassadeurs zich in de toekomst zal richten op de tachtigplussers. Volgens Schepen van Seniorenbeleid Jos Sypré (CD&V) speelt de seniorenraad hierin al een voortrekkersrol en bovendien wil niet iedere tachtigplusser bezocht worden door een buurtambassadeur.  De seniorenraad richtte trouwens op 26 maart de jaarlijkse seniorenshow in met een optreden en dansfeest met The Bats.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is