William Brysse versterkt afdelingsbestuur van N-VA Beernem

Op 28 oktober 2022, over deze onderwerpen: Activiteiten & partij

De 22-jarige William Brysse uit Beernem is al jaren gebeten door de politieke microbe. Zo neemt hij dit jaar voor de 2de maal deel aan het Vlaams Jeugdparlement, en is hij ook actief binnen Jong N-VA UGent. Vol enthousiasme stapt de student Rechten aan de UGent nu ook toe tot het afdelingsbestuur van N-VA Beernem. “Ik wil graag meewerken aan een positief verhaal voor onze gemeente. Dat betekent het aanbrengen en ondersteunen van beleidsvoorstellen die er echt toe doen en voor de Beernemnaar een verschil maken”, vertelt William.

De jonge William Brysse verblijft tijdens de week als student op kot in Gent. Tijdens het weekend en in de vakantieperiodes woont hij bij z’n ouders in het Industriepark in Beernem. In zijn vrije tijd is hij ook speler en bestuurslid in de waterpoloclub Aqua Sport Brugge. Wij trokken richting het bedrijventerrein voor een uitgebreid gesprek met deze talentvolle kerel.

William, waarom kies je voor de N-VA?

Mijn keuze voor deze partij was heel natuurlijk. Socio-economisch zie ik mezelf aan de rechterkant van het politieke spectrum, maar met aandacht voor het sociale. Thema’s zoals arbeidsmarktbeleid, sociale zekerheid, pensioenen, migratie, justitie en binnenlandse zaken interesseren me erg. Ik ben er van overtuigd dat de N-VA de juiste antwoorden biedt op de huidige en toekomstige problematieken. 

Hoe kom je bij de lokale afdeling in Beernem terecht?

Ik had al een tijdje contact met lijsttrekker Gijs Degrande om toe te treden tot het afdelingsbestuur en we zaten heel snel op dezelfde golflengte. De lokale afdeling is bovendien zeer sterk en telt verschillende knappe koppen met veel inzet, vertrouwen en goesting. Deze groep wil vooruit met de gemeente en straalt een aangename dynamiek uit.

Hoe wil je het verschil maken in de Beernemse politiek?

Hoewel de folklore van lokale symboolpolitiek me soms kan charmeren, wens ik me toch vooral in te zetten voor zaken die er voor de Beernemenaar echt toe doen. Dat betekent meewerken aan een positief verhaal voor Beernem en het aanbrengen en ondersteunen van beleidsvoorstellen die er écht toe doen, over de partijgrenzen heen. Ik stap mee in het verhaal met jeugdig enthousiasme, veel goesting en een oprechte overtuiging om te kunnen wegen op het beleid.

Hoe kijk je naar de nationale politiek?

Het zijn uitdagende tijden, en de politiek mag soms wat strenger zijn voor zichzelf. Het vertrouwen van de kiezer neemt als maar vaker af, dat is soms terecht. De traditionele partijen krijgen hun programma niet meer verkocht aan de kiezer, terwijl de extreme partijen alsmaar groter worden. Dat is volgens mij geen goede zaak. Veel mensen maken zich zorgen over bepaalde zaken. Of het nu gaat over de energieprijzen, woningmarkt, inflatie, klimaat of migratie: die ongerustheid is vaak legitiem. Terwijl die ongerustheid stijgt, daalt het vertrouwen in de politiek. De extreme partijen slagen erin om die angst en onvrede te capteren en om te zetten in electoraal gewin. Ik vind dat persoonlijk jammer, en dat baart mij ook zorgen. Ik zie dit niet zozeer als de verdienste van de extreme partijen maar eerder als het failliet van de partijpolitiek.

Welk antwoord moet de politiek daar volgens jou op formuleren?

Er wordt vaak wat retorisch gezegd dat de politiek zich moet heruitvinden. Er wordt daarbij gesproken over deliberatieve democratie, meer inspraak voor de burger, de aanpassing van het kiesstelsel, het verminderen van de partijdotaties en lonen van politici… Dat bekt allemaal heel lekker, maar het belangrijkste is dat men doortastend beleid voert op zaken die op het terrein voelbaar zijn voor de burger. We blijven soms te vaak te lang ter plaatse trappelen door discussies in de marge. Daar wordt niemand beter van. Zowel op Vlaams als federaal niveau blijft het vaak wachten op doortastende hervormingen en beslissingen, en worden er te weinig knopen doorgehaktMisschien klink ik kritisch maar dat lijkt me niet per se negatief. Er zijn uiteraard ook onnoemelijk veel positieve zaken die vertrouwen geven voor de toekomst. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan Flanders Technology & Innovation dat de Vlaamse regering onlangs lanceerde. Vlaanderen heeft een gigantisch potentieel, het is vooral zaak om dat potentieel ook effectief te benutten. Ik ben ervan overtuigd dat we met N-VA een antwoord kunnen bieden aan al die uitdagingen, het is zeker nog niet te laat.

Als je er 2 zaken kan uitpikken die je nu graag anders zou zien, welke zouden dat zijn?

Heel simpel: laat werken meer lonen, en begeleid meer mensen naar de arbeidsmarkt. Verlaag daarom de lasten op arbeid, op die manier verhoog je de loonkost van de werkgever niet en laat je de werknemer meer netto overhouden. Zorg daarnaast voor een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd. Ons activeringsbeleid is vandaag nog te vrijblijvend. Er moeten meer mensen aan de slag, focus daarbij niet alleen op werkzoekenden maar stimuleer ook inactieven.

Welke realisaties van N-VA Beernem vind je belangrijk?

Hoewel de huidige bestuursploeg vaak tamelijk categoriek bijna alle voorstellen van de oppositie verwerpt, zijn er toch een aantal belangrijke zaken die de raadsleden van N-VA Beernem hebben kunnen verwezenlijken. Zo worden er in een latere fase heel wat voorstellen opgepikt door de meerderheid. Daarnaast legt N-VA Beernem de pijnpunten van het huidige beleid bloot. Op economisch vlak ziet het er op dit moment niet goed uit voor onze gemeente. Dat heeft met externe factoren te maken zoals corona en de stijgende energieprijzen maar ook met duidelijke beleidskeuzes van CD&V, Vooruit en Groen. Ik roep daarom graag op tot constructieve samenwerking over partijgrenzen heen, ik neem aan dat we allemaal een doortastend beleid voor de burger en vooruitgang voor onze gemeente willen verwezenlijken.

Welke uitdagingen zie jij de komende jaren voor Beernem?

Laat me stellen dat een beetje chauvinisme geen kwaad kan en dat we best trots mogen zijn op onze gemeente. Toch kunnen en moeten heel veel zaken nog beter. Zo moet er meer  ingezet worden op het gemeenschapsgevoel en het verenigingsleven in Beernem. Verder pleit ik voor meer aandacht voor kernversterkend beleid en meer ondersteuning van de lokale economie. Ook op vlak van jeugd zijn extra investeringen nodig. En als actief sporter vind ik het thema sport uiteraard ook bijzonder belangrijk. Aanbod en infrastructuur gaan hier hand in hand. Een nieuw zwembad in Beernem is mooi, maar dat mag niet ten koste gaan van de andere sportinfrastructuur. Om af te sluiten benadruk ik graag het belang van een draagvlak voor het beleid. Eerder dan grote partijpolitieke strategiën is er nood aan beleid dat zo breed mogelijk gedragen wordt over partijgrenzen heen. Elke Beernemenaar mee op de kar krijgen en doorpakken. Gemeentepolitiek is voor mij meer dan de gemeenteraad en het college alleen, het organiseren van een draagvlak bij de burger is minstens even belangrijk. Daar bouw ik graag aan mee. De oppositierol voelt voor N-VA Beernem onnatuurlijk aan. We willen opnieuw de zaken aanpakken en bestuursverantwoordelijkheid opnemen. Daarom rekenen we op u in 2024!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is