N-VA wil extra maatregelen om Beernemse schoolomgevingen veiliger te maken

Op 21 februari 2020

Er komt geen definitieve schoolstraat in Ter Bunen. Het proefproject in de Oedelemse basisschool krijgt na een negatieve evaluatie geen vervolg.  Dat blijkt uit een vraag van Lien De Wispelaere (N-VA) op de gemeenteraad van 20 februari 2020.  De Wispelaere herhaalde daarom haar oproep om een extra veiligheidsmaatregelen te nemen aan alle Beernemse scholen. 'De Vlaamse Regering voorziet subsidies voor gemeentes die de schoolomgeving veiliger maken. Die kans mogen we niet laten liggen.'

Van 23 september  tot 25 oktober van vorig jaar  liep er een proefproject voor een schoolstraat in de Julien Creytensstraat aan de Vrije Basisschool Ter Bunen. De N-VA stelde zich vorig jaar bij de invoering van de schoolstraat kritisch op. Wat zouden de gevolgen zijn voor de mobiliteit en de verkeersveiligheid in en rond de omgeving van de schoolstraat? Wat zouden de bevindingen zijn van ouders, leerkrachten, bewoners en handelaars in de omgeving van de school? Zouden er door de schoolstraat geen onveilige situaties ontstaan op andere plaatsen in Oedelem. Voor N-VA Beernem zou er eerst een objectieve evaluatie moeten plaatsvinden vooraleer de schoolstraat definitief in te voeren.

Vlaamse Regering voorziet 10 miljoen euro subsidies

Uit de evaluatie blijkt nu dat de nieuwe situatie in de Julien Creytensstraat als positief werd ervaren. De straat autovrij maken zorgde echter voor onveilige situaties  op de markt van Oedelem en aan de schoolingang in de Bruggestraat.  Lien De Wispelaere wil daarom inzetten op kleine maatregelen die de directe schoolomgeving veiliger maken. “Eenvoudige ingrepen zoals een paaltje, extra verkeersborden, nieuwe voetpaden of extra wegmarkering hebben dikwijls een groot effect.  Met de N-VA willen wij dat er aan iedere school in onze gemeente wordt bekeken welke ingrepen er mogelijk zijn om de veiligheid te verhogen. Iedere schoolomgeving moet daarbij in kaart worden gebracht. Daarna moeten we zo snel mogelijk een subsidiedossier indienen bij de Vlaamse Regering.  De Vlaamse overheid stelt dit jaar maar liefst 10 miljoen euro ter beschikking voor Vlaamse  gemeentes die hun schoolomgevingen veiliger maken. Die kans mogen we niet laten liggen”. De meerderheid reageerde positief op het voorstel van de N-VA.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is