N-VA brengt toekomstmogelijkheden Beernemse parochiekerken in kaart

Op 12 juli 2021, over deze onderwerpen: Erfgoed
N-VA Beernem brengt toekomstmogelijkheden parochiekerken in kaart

Begin juni startte N-VA Beernem een bevraging over de toekomst van de Beernemse parochiekerken. Via een digitale enquête krijgen inwoners uit Beernem, Oedelem, Sint-Joris en Oostveld de kans om hun zegje te doen over de mogelijkheden, ideeën maar ook bezorgdheden over deparochiekerken. “Bij de opmaak van het kerkenbeleidsplan werden de parochianen niet gehoord. Nochtans kan het samenbrengen van mensen rond eenzelfde thema zorgen voor mooie, realiseerbare resultaten. Samen met onze inwoners willen we onderzoeken welke toekomstige bestemmingen er naast de kerkelijke vieringen mogelijk zijn voor onze kerkgebouwen”, stelt gemeenteraadslid Christine Stroobandt (N-VA). Ondertussen leverde de oproep al meer dan zestig interessante voorstellen. Deelnemen aan de enquête kan nog tot 20 juli 2021.

Onze gemeente telt vijf mooie parochiekerken: Sint-Lambertus, Sint-Petrus, H.M. Moeder Gods, Sint-Joris en Sint-Amandus.  “Elk hebben ze hun eigen geschiedenis en historiek, een eigen verhaal en unieke betekenis voor onze gemeenschap en al wie daar deel van uitmaakt. Lange tijd waren deze kerken letterlijk en figuurlijk hét middelpunt van het dorp. De belangrijke levensmomenten van de lokale bevolking – huwelijk, geboorte, dood – werden er gevierd of herdacht. Voor een deel van het kerkelijk patrimonium is een nieuwe invulling echter onvermijdelijk, ” aldus gemeenteraadslid Christine Stroobandt. Zij drong de voorbije jaren in de gemeenteraad al herhaaldelijk aan op een participatietraject.

Nieuwe invulling gaat over meer dan bakstenen

De vraag is dan ook hoe het gebruik en de invulling van deze unieke gebouwen het best evolueren. Daarvoor is een langetermijnvisie nodig. Raadslid Jef Vansteenhuyse: “Een toekomstverhaal waarbij verantwoordelijk wordt omgesprongen met publieke middelen mét respect voor het lokale geloofsleven en de Christelijke traditie. Een resultaat waar alle betrokken blij om kunnen zijn.Een nieuwe bijkomende invulling van kerken gaat over meer dan bakstenen, centen en boekhouding. Veel mensen hebben erg persoonlijke herinneringen aan hun kerk waar ze gedoopt werden, in het huwelijk traden of afscheid moesten nemen van naasten.”

Kerken moeten als dorpsgezicht behouden blijven

Anne Mie De Wispelaere, bestuurslid en lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst : “Met N-VA geloven we in de meerwaarde en mogelijkheden van zo’n project voor onze gemeente. Zo’n oefening moet natuurlijk in alle openheid gebeuren. Met de nodige omzichtigheid, overleg en respect. Niet elke nieuwe invulling is wenselijk. De N-VA vindt dat onze kerken – ook bij nevenbestemming- als gebouw en als dorpsgezicht in elk geval moeten behouden blijven. Ze kunnen dus niet gesloopt of verbouwd worden.”

De enquête vul je in via https://www.survio.com/survey/d/L9U3F8L6V9Q4P1C7J.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is