N-VA Beernem wil van Bulskampveld nieuw Vlaams park maken!

Op 20 juli 2021, over deze onderwerpen: Parken en openbaar groen

Gewapend met twee prachtige eeuwenoude kaarten van Vlaanderen trok Gijs Degrande naar de Beernem gemeenteraad van 1 juli 2021. De fractieleider van de N-VA wil van het Bulskampveld een nieuw Vlaams park maken.  “Minister Zuhal Demir plant de oprichting van verschillende Vlaamse parken met internationale uitstraling.  We moeten het eeuwenoude Bulskampveld  met zijn vele troeven absoluut in dat verhaal betrekken. Misschien liggen de criteria voor een Nationaal Park te hoog maar als Landschapspark beschikt het domein over alle vereisten”, aldus Degrande. N-VA Beernem kijkt daarbij voor gebiedswerking richting het Beverhoutsveld, de Assebroekse Meersen en Drongengoed.

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir lanceerde op 19 april 2021 de oproep voor kandidaat Nationale Parken Vlaanderen en Landschapsparken.  Geïnteresseerde regio’s hebben tot 15 september om hun kandidaat in te dienen. De Nationale Parken moeten op termijn een oppervlakte hebben van 10.000 hectare en voldoende robuust zijn om de uitzonderlijke natuur op een duurzame manier te beschermen. Bij de Landschapsparken ligt de klemtoon op landschapskwaliteit en de verschillende functies van het gebied. In dit type van parken gaan landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme hand in hand.

Kandidaten ontvangen 100.000 euro

“Deze twee parkstatuten streven naar een unieke beleving van de natuur, het landschap en de streek voor lokale inwoners én binnen- en buitenlandse bezoekers.  Zo worden ze een motor voor toeristisch-recreatieve streekontwikkeling, publieke en private investeringen en bijkomende werkgelegenheid”, aldus Gijs Degrande. “De voorbije jaren zijn verschillende gebiedscoalities opgericht, met een veelheid aan parken en invullingen. Nu komt er een duidelijk kader met betere en duidelijke ondersteuning en begeleiding. Kandidaten ontvangen een subsidie van 100.000 euro die aangewend kan worden voor personeel of externe ondersteuning om het project uit te werken. Op termijn zullen deze parken een prestigieus label krijgen, maar er is ook een jaarlijkse structurele ondersteuning waar de Vlaamse overheid maar liefst 80% van de middelen voor haar rekening neemt”.

Kansen voor landbouw

Gijs Degrande stelt ook landbouwers en ondernemingen gerust. “Dit nieuwe statuut zorgt voor geen bijkomende verplichtingen. Integendeel: de erkenning kan enkel kansen generen, door nieuwe projecten en nieuwe samenwerkingen”.

Intussen is de provincie een verkennend traject gestart. Het onderzoekt daarbij de mogelijkheden voor de indiening van een dossier voor het Bulskampveld als landschapspark. Ook het gemeentebestuur van Beernem blijkt bereid om daaraan mee te werken. “En dat is absoluut noodzakelijk”, besluit fractieleider Degrande.  “Het Bulskampveld biedt omwille van haar cultuur-historische rijkdom en het uniek landschap enorme mogelijkheden om verder toeristisch-recreatief te ontwikkelen met respect voor de natuur, de landbouw, en haar erfgoedrelicten.  De komende jaren gaan we over gans Vlaanderen initiatieven zien opstarten en ontwikkelen. We kunnen het niet veroorloven om deze trein te missen. Tot 2024 zal dit ook de enige oproep zijn. Wanneer de volgende mogelijkheid zich voordoet, is nog onduidelijk. Laat ons de handen in elkaar slaan!”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is