N-VA Beernem gaat voor een gemeente met pit!

Op 17 maart 2018, over deze onderwerpen: Activiteiten & partij, Parken en openbaar groen, Verkiezingen 2018

Op zaterdag 18 maart 2018 deelde N-VA Beernem op verschillende plaatsen zonnebloempitten uit aan Beernemse inwoners.  Zij kunnen de zonnebloemen zelf planten en zo zorgen voor een kleurrijke gemeente.  Met deze actie toont de N-VA dat het de komende legislatuur resoluut  gaat voor een doorgedreven opwaardering van het openbare domein en een nette, propere  gemeente.  De  partij kiest daarbij voor een aantrekkelijk straatbeeld met meer groen en bloemen en wil  de strijd tegen zwerfvuil keihard aanpakken.  Tijdens de actie lanceerde de N-VA  verschillende speerpunten voor een leefbare gemeente waarbij ze op 14 oktober 2018 naar de Beernemse kiezer stapt.

Verdergaan op ingeslagen weg

In de huidige legislatuur leverde N-VA Beernem met Gijs Degrande de schepen van Groen.  Zoals dat ook op z’n andere bevoegdheden het geval was, nam Gijs ook op dit domein verschillende, vernieuwende initiatieven.   Zo was er de opmaak van een groenbeheersplan, de omvorming van de gedateerde begraafplaatsen tot moderne, groene bedraafparken en de gratis groenafvalzakken voor inwoners die zelf een stukje van het openbaar domein onderhielden. Ook de opvallende boompotten op het Oedelemse marktplein,  het planten van duizenden bloembollen in de hele gemeente en het nieuwe speelbos Voskesbos  vielen in de smaak bij velen .  De N-VA heeft de duidelijke intentie om verder te gaan op de ingeslagen weg en ook de komende jaren voluit te kiezen voor een groene en leefbare gemeente.

Duidelijke visie en plan

Volgens  Schepen en lijsttrekker Gijs Degrande stapt N-VA Beernem met een duidelijke visie naar de kiezer:  “Voor ons  is een groene ruimte er voor en door iedereen en moet de gemeente de katalysator zijn van een echt groen beleid.  Daarbij is  iedereen mee verantwoordelijk om de straten en openbare ruimtes netjes achter te laten.  Een duurzame, dynamische en groene ruimte kan enkel met de hulp van de inwoners.   Ook willen de komende legislatuur een groenplan voor iedere deelgemeente en voor ieder buitengebied.   Daarbij maken we voldoende middelen vrij en voeren we jaarlijks een aantal projecten uit.  We investeren in professioneel materiaal en voldoende, kwaliteitsvolle medewerkers voor onze groendienst. Tevens kiezen  we met een duidelijke visie en plan voldoende groene en kwaliteitsvolle speel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen, gezinnen en senioren.  Tenslotte blijft ook  “de vervuiler betaalt” het uitgangspunt voor onze partij. Dit slaat niet alleen op de hoeveelheid opgehaald huishoudelijk vuil, maar ook op het veroorzaken van overlast zoals het dumpen van zwerfvuil”.

Speerpunten

De N-VA gaat dus resoluut voor een groene gemeente met pit.  De partij werkte de voorbije maanden een minutieus programma uit met verschillende concrete speerpunten.  Gijs Degrande:  “ Met de N-VA pleiten we  voor een gezellige en smaakvolle inrichting van de openbare ruimte in een herkenbare ‘huisstijl’. Gedaan met de kakafonie van verschillende paaltjes, meubilair, betegeling en belijning.  Het  plein voor het gemeentehuis moet dan weer een ontmoetingsplaats en visitekaartje voor de gemeente worden.  Ook de inrichting van andere plaatsen zoals ronde punten, voorpleinen van kerken en parkeerterreinen moet herdacht en gezelliger worden. Verder willen we  avontuurlijke, groene speelterreinen en speelbossen in elke deelgemeente.  En ook bij nieuwe verkavelingen moet er altijd aandacht zijn voor speelpleintjes en speelgroen. Ook bij inbreidingsprojecten moet de bouwheer voldoende middelen voorzien voor een groene ruimte of plein. Daarom moeten de verkavelingsvoorwaarden zo snel mogelijk aangepakt worden”.  Dit zijn slechts enkele van de speerpunten waarmee de N-VA op 14 oktober naar de kiezer stapt. Het volledige programma wordt binnen enkele maanden volledig bekend gemaakt.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is